Έκκληση ενώπιον του SC να αναζητήσει επαρκή ιατρική περίθαλψη για όλους τους ασθενείς χωρίς COVID, όπως και τους ασθενείς με COVID

14
Έκκληση ενώπιον του SC να αναζητήσει επαρκή ιατρική περίθαλψη για όλους τους ασθενείς χωρίς COVID, όπως και τους ασθενείς με COVID

Μια Δίκη Δημοσίου Συμφέροντος (PIL) έχει κατατεθεί ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου και έχει ζητήσει οδηγίες προς τις κεντρικές κυβερνήσεις καθώς και τις πολιτειακές κυβερνήσεις για να διασφαλίσουν ότι παρέχεται κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και εγκαταστάσεις σε ασθενείς που δεν έχουν COVID-19, όπως και σε ασθενείς με COVID, σε όλες τις κυβερνητικά καθώς και ιδιωτικά νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την επιβολή του lockdown.

Η έκκληση υπογράμμισε το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την ισότητα των ασθενών χωρίς COVID και προέτρεψε το ανώτατο δικαστήριο να δώσει οδηγίες στις κυβερνήσεις των πολιτειών να επιβάλουν αποτελεσματικά και τα δικαιώματά τους.

Ο αναφέρων ζήτησε οδηγίες προς το Υπουργείο Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας για να αποφασίσει σχετικά με την εκπροσώπησή του στο εν λόγω υπουργείο και να παράσχει επαρκείς ιατρικές εγκαταστάσεις και στους ασθενείς που δεν έχουν COVID-19.

Ο αναφέρων, στην έκκλησή του, υποστήριξε ότι λόγω της έκρηξης της πανδημίας και του lockdown, μαζί με τους ασθενείς με COVID, οι ασθενείς που δεν έχουν COVID-19 αγωνίζονται επίσης να λάβουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και ανέφερε την απόλυτη αποτυχία της κυβέρνησης ως λόγο πίσω Αυτό.

Ο αναφέρων δήλωσε ότι οι ασθενείς που δεν έχουν COVID-19, όπως εκείνοι με καρδιακές παθήσεις, HIV, αιμορροφιλία, ηπατίτιδα C, θαλασσαιμία και έγκυες γυναίκες, δεν μπορούν να λάβουν εισαγωγή και επαρκή προσοχή από το προσωπικό του νοσοκομείου, είτε πρόκειται για κρατικό είτε για ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο αναφέρων υποστήριξε ότι ακόμη και οι ασθενείς χωρίς COVID-19 χρειάζονται περιοδικό ιατρικό έλεγχο.

Βασιζόμενος στα δημοσιεύματα της εφημερίδας, ο αναφέρων ανέφερε ότι διάφορα νοσοκομεία έκλεισαν τη θεραπεία που παρέχεται στους κανονικούς αλλά και στα επείγοντα τμήματα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αναφέρων δήλωσε επίσης ότι αυτοί οι ασθενείς που δεν έχουν COVID-19 αισθάνονται σαν να διαμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο ισχυρισμός περιελάμβανε ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πεθαίνουν για άγνωστους λόγους, καθώς δεν μπορούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη και εγκαταστάσεις χωρίς COVID. Ο αναφέρων υποστήριξε ότι μια τέτοια συμπεριφορά παραβιάζει το δικαίωμα στην ισότητα και το δικαίωμα στη ζωή που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 21, αντίστοιχα, του ινδικού Συντάγματος.

Ο αναφέρων ολοκλήρωσε την έκκληση υποστηρίζοντας ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, δηλαδή τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και αποδεκτές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Schreibe einen Kommentar