Ο ισχυρισμός ενώπιον του SC ζήτησε την ακύρωση των FIR εναντίον εκείνων που επέκριναν τον Πρωθυπουργό Μόντι αναρτώντας αφίσες

12
Ο ισχυρισμός ενώπιον του SC ζήτησε την ακύρωση των FIR εναντίον εκείνων που επέκριναν τον Πρωθυπουργό Μόντι αναρτώντας αφίσες

Έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου και ζητήθηκε η κατάργηση των FIR που έχουν καταχωριστεί από την Αστυνομία του Δελχί κατά των ατόμων που φέρεται να έχουν αναρτήσει αφίσες που επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρωθυπουργός Narendra Modi χειρίζεται την πανδημία και την εθνική πολιτική εμβολιασμού.

Οι αφίσες αναρτούσαν τα άτομα που ρωτούσαν τον πρωθυπουργό Narendra Modi για το γιατί τα εμβόλια, τα οποία προορίζονταν για παιδιά, στάλθηκαν σε ξένες χώρες.

Η αναφορά τονίζει το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν ελευθερία λόγου και έκφρασης κατοχυρωμένη στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) και η πράξη της αστυνομίας του Δελχί περιόρισε αδικαιολόγητα την άσκηση αυτής της ελευθερίας.

Ο αναφέρων, ένας συνήγορος, ζήτησε οδηγίες ώστε να μην επιτραπεί στην Αστυνομία του Δελχί να καταχωρίσει οποιοδήποτε FIR έναντι των μπροσούρων, των διαφημίσεων ή των αφισών κατά του COVID-19. Επιπλέον, ο αναφέρων ζήτησε επίσης τα αρχεία βάσει των οποίων έχουν καταχωριστεί τέτοια FIR.

Ο αναφέρων επικαλέστηκε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι με βάση τα FIR που έχουν καταχωριστεί σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε 25 άτομα καθώς φέρεται ότι ήταν οι βασικοί παίκτες πίσω από τέτοιες αφίσες.

Τα εν λόγω FIR είχαν καταχωριστεί σύμφωνα με την Ενότητα 188 του Ποινικού Κώδικα της Ινδίας, η οποία αφορά την ανυπακοή κατά διαταγής που εκδόθηκε δεόντως από δημόσιο υπάλληλο και σύμφωνα με την ενότητα 3 του νόμου για την πρόληψη της δυσφήμησης της περιουσίας.

Παρόλο που η πλειονότητα των συλληφθέντων αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση, καθώς τα FIR είχαν εγγραφεί για αδικήματα με εγγύηση, ο αναφέρων ζήτησε τον περιορισμό τέτοιων παράλογων συλλήψεων που είχαν πραγματοποιηθεί για την άσκηση της ελευθερίας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Συντάγματος. Ινδία.

Schreibe einen Kommentar