Τόκοι τραπεζικού δανείου: Υποκείμενο νομικού δικαιώματος που δεν αποτελεί αντικείμενο Πολιτικής ή φιλανθρωπίας από το κράτος ή την τράπεζα

11
Τόκοι τραπεζικού δανείου: Υποκείμενο νομικού δικαιώματος που δεν αποτελεί αντικείμενο Πολιτικής ή φιλανθρωπίας από το κράτος ή την τράπεζα

Συγγραφέας: κα Anamika Sharma, Advocate, Sr. Associate, Juris & Juris

[Pending hearing before Jharkhand High Court.]

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας παρουσιάζει την απόφασή του της 23.03.2021 που εκδόθηκε στο Small Scale Industrial Manufacturers Association Vs. Ένωση της Ινδίας; απορρίφθηκε, μια παρτίδα έγγραφων αναφορών αγωγής δημοσίου συμφέροντος (PIL). Κατά συνέπεια, η χορήγηση περιορισμένης μόνο απαλλαγής από παραίτηση από ποινικούς τόκους, τόκους, ποινικές επιβαρύνσεις κ.λπ. περίοδος μορατόριουμ από 01.03.2020 έως 31.08.2020 (6 μήνες) σε όλους τους δανειολήπτες χωρίς όριο & περιορισμούς.

Απέρριψε όλες τις άλλες προσευχές για παραίτηση από τόκους, περαιτέρω αρωγή σε επίπεδο τομέα, παράταση της περιόδου αναστολής κ.λπ. με το σκεπτικό ότι αυτή η φύση των ελαφρύνσεων είναι στη φύση της πολιτικής, την οποία αρμόδιες αρχές, νομοθετικά όργανα και κυβέρνηση. αντίστοιχα είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν και ότι δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο εκτός εάν εμπλέκονται νομικά ζητήματα για να τα κρίνει το δικαστήριο.

Μέσω αυτής της παρτίδας αποφάσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας τόνισε για άλλη μια φορά τον διαχωρισμό της εξουσίας μεταξύ του δικαστηρίου και της κυβέρνησης.

Επανέλαβε ότι το δικαστήριο περιορίζεται στον νόμο και ότι η αρμοδιότητα της κυβέρνησης περιορίζεται στο αντικείμενο της πολιτικής. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας αναγνώρισε την Κυβέρνηση. Οι ενέργειες των αρχών βάσει του νόμου περί επιδημίας ασθενειών, 1897 και νόμου για τη διαχείριση καταστροφών, 2005 και εμπιστεύτηκαν ότι θα ενεργήσουν κατάλληλα κατά την δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων του Covid-19.

Ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ασχολούνταν με την αξίωση δημοσίου συμφέροντος του κόμματος. μια μοναδική ατομική αναφορά υποβλήθηκε ενώπιόν του από έναν Δικηγόρο Sh. Biswajit Das για ιδιώτη πελάτη που ζητά δήλωση ότι η επιβολή τόκων βάσει σύμβασης δανείου δεν είναι εκτελεστή από το νόμο. Επιπλέον, αυτή η επιβολή τόκων κατά τη διάρκεια της περιόδου μορατόριουμ δεν μπορεί να επιβληθεί από την RBI κατά την άσκηση της εξουσίας της βάσει του νόμου περί τραπεζικών κανονισμών του 1949. Λαμβάνοντας υπόψη την ουσία αυτού του νέου και μοναδικού νομικού επιχειρήματος, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας συμβούλεψε τον αναφέροντα να απευθυνθεί στο Hon’ble High Court σύμφωνα με το Άρθρο 226 για τη δίκαιη εκδίκασή του.

Ο Sh. Ο B. Das υπέβαλε έγγραφη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Jharkhand, η οποία έχει πλέον προγραμματιστεί για περαιτέρω ακρόαση στις 13.07.2021.

Υποστηρίζεται από τον Sh. Β. Δήλωσε ότι η RBI δεν έχει εξουσία να εξουσιοδοτήσει τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιβάλλουν τόκους σε δανειολήπτες άλογο Συνταγματικές αρχές και δίκαιο των συμβάσεων Η εγκύκλιος του πακέτου RBI Covid-19 με ημερομηνία 27.03.2020 & 23.03.2020 παραβιάζει την εξουσία της βάσει του νόμου περί τραπεζικών κανονισμών, 1949 κατά παράβαση του άρθρου 300Α του Συντάγματος της Ινδίας.

SH. Ο B.Das δήλωσε περαιτέρω ότι το θέμα που εμπλέκεται σε αυτήν την αναφορά δεν είναι ζήτημα παραίτησης/φιλανθρωπίας, αλλά ζήτημα νόμου που αφορά τα δικαιώματα των δανειστών και την ευθύνη των δανειοληπτών βάσει της αντίστοιχης σύμβασης/συμφωνίας δανείου τους.

Δήλωσε ότι το κράτος δεν μπορεί να σφηνώσει ένα χάσμα μεταξύ του πληθυσμού του βάζοντας τη μια τάξη σε υψηλότερο βάθρο έναντι της άλλης στο όνομα της αποτελεσματικής διαχείρισης της καταστροφής. Μια τέτοια ταξινόμηση πρέπει να προέρχεται ειδικά μέσω νομοθετικής εντολής και όχι μέσω εκτελεστικής οδού, αυτό παραβιάζει τη συνταγματική έννοια της διακυβέρνησης.

Αυτό παρέχει μια αχτίδα ελπίδας στους επιχειρηματίες, τις εμπορικές οντότητες, κ.λπ. της Ινδίας, οι οποίοι παλεύουν με τη λειτουργική και οικονομική δυσπραγία που εγχέεται από τον Covid-19, για να αποσπάσουν κάποια ανάπαυλα από την ήδη στενοχωρημένη και επισφαλή λειτουργική θέση τους.

Schreibe einen Kommentar